Study Programme

GRADUATE PROGRAMME IN SECURITY STUDIES is a full-time, two years (4 semesters), 120 ECTS credits (30 ECTS credits / semester, 60 ECTS / year) study. NOTE: The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a student-centered system based on the student workload required to achieve the objectives of a study programme.

 

Rok studiów: I

Semestr 1.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Metoda weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Theory of security (PO)

30

 

 

30

 

 

 

60

5

Egz.

International security (PO)

30

 

 

 

 

 

 

30

4

Egz.

Contemporary terrorism (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

4

Zal./oc

Optional subject* (POW)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Psychology of emergency situations (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

4

Zal./oc.

 Reinventing urban democracy/ smart cities (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zal./oc.

Military security (PO)

30

 

 

 

 

 

 

30

4

Egz.

Łącznie w semestrze 240 godzin, 30 ECTS

 

* Studenci w czasie realizacji programu studiów zobowiązani są do realizacji 5pkt ECTS z przedmiotu z obszaru nauk humanistycznych. Mogą to być dwa przedmioty, których łączna suma wynosi 5 pkt ECTS. Również dopuszczalna jest realizacja przedmiotu PSW/przedmiotów w innej formie niż wykład, w zależności od oferty zajęć na dany semestr oraz forma zaliczenia w postaci egzaminu.

 

Semestr II 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Metoda weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Introduction to critical methods in security studies

(PO)

30

 

 

30

 

 

 

60

4

Egz.

Intermestic security (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

5

Zal/oc.

Human rights (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

5

Zal./oc

Introduction to criminology (PO)

30

 

 

 

 

 

 

30

4

Egz.

Civil protection and defence (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

4

Zal./oc.

Emergency management (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

5

Zal./oc.

OGUN (1)* (PSW)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

*przedmiot może być zrealizowany w przeciągu całego roku akademickiego

Łącznie w semestrze 240 godzin, 30 ECTS

 

Wymagania etapowe:

Warunkiem uzyskania zaliczenia I roku jest:

Uzyskanie 51 pkt. ECTS za realizację modułów obowiązkowych

Uzyskanie 9 pkt. ECTS za realizację przedmiotów do wyboru, w tym:

- moduły swobodnego wyboru - 3 pkt ECTS (Przedmioty ogólnouniwersyteckie)

- moduły ograniczonego wyboru – 6 pkt ECTS (Optional subject)

 

Rok II

Semestr III 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Metoda weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Policing and community safety (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zal/oc.

International and domestic conflicts (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zal/oc.

Internal security institutions

 (PO)

30

 

 

 

 

 

 

30

3

Egz.

Economic security (PO)

 

15

 

 

 

 

 

15

2

Zal/oc.

Diploma seminar (POW)

 

 

30

 

 

 

 

30

6

Zal.

Justice and home affairs (PO)

30

 

 

 

 

 

 

30

3

Egz.

Energy security (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

4

Zal/oc.

Optional subject (POW)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 Łącznie w semestrze 225 godzin, 30 ECTS

 

Semestr IV

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Metoda weryfikacji efektów przypisanych do przedmiotu

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

 

Cyber security and cyberspace (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zal./oc

Migration in the modern world

 (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zal./oc

Diploma seminar (POW)

 

 

30

 

 

 

 

30

12

Zal.

OGUN (2)* (PSW)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Counterterrorism strategies (PO)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zal./oc.

Strategic intelligence analysis (PO)

30

 

 

 

 

 

 

30

3

Egz.

Art. Of Negotiation (PO)

30

 

 

 

 

 

 

30

3

Egz.

*przedmiot może być zrealizowany w przeciągu całego roku akademickiego

Łącznie w semestrze 210 godzin, 30 ECTS

 

Wymagania etapowe:

Warunkiem uzyskania zaliczenia II roku jest:

Uzyskanie 33 pkt. ECTS za realizację modułów obowiązkowych

Uzyskanie 27 pkt. ECTS za realizację przedmiotów do wyboru, w tym:

- moduły swobodnego wyboru - 3  pkt ECTS (Przedmioty ogólnouniwersyteckie)

- moduły ograniczonego wyboru – 18 pkt ECTS (Seminarium magisterskie), 6 pkt ECTS (Optional subject)

 

Łącznie w toku studiów 915 godzin zajęć, 120 ECTS